Polityka prywatności

1) Informacje na temat gromadzenia danych osobowych i dane kontaktowe administratora danych

1.1 Cieszymy się, że odwiedzasz naszą stronę internetową i dziękujemy za zainteresowanie. Poniżej informujemy o przetwarzaniu Twoich danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można być identyfikowanym osobiście.

1.2Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest EnTechVision GmbH, Bahnhofstraße 69, 35708 Haiger, Niemcy, tel.: +49 (0) 2773/ 8729446, e-mail: it@entechvision.com. Administratorem danych osobowych jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

1.3 Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji danych osobowych i innych poufnych treści (np. .B zamówień lub żądań do administratora), niniejsza strona internetowa korzysta z SSL lub/lub Szyfrowanie TLS. Możesz rozpoznać szyfrowane połączenie przez ciąg „https://” i ikonę kłódki w wierszu przeglądarki.

2) Gromadzenie danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej

Korzystając z naszej strony internetowej w sposób informacyjny, czyli jeśli nie rejestrujesz się lub w inny sposób nie przekazujesz nam informacji, zbieramy tylko dane przesyłane przez przeglądarkę na nasz serwer (tak zwane „pliki dziennika serwera”). Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, zbieramy następujące informacje, które są technicznie niezbędne do pokazania Ci strony internetowej:

 • Nasza strona internetowa odwiedzona
 • Data i godzina w momencie dostępu
 • Ilość danych wysyłanych w bajtach
 • Źródło/odwołanie, z którego pochodzisz do strony
 • Używana przeglądarka
 • Używany system operacyjny
 • Używany adres IP (ewentualnie: w formie zanonimizowanej)

Przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 1 lit. f RODO w oparciu o nasz uzasadniony interes w zakresie poprawy stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej. Dane nie będą przekazywane ani w inny sposób wykorzystywane. Zastrzegamy sobie jednak prawo do retrospektywnego sprawdzania plików dziennika serwera, jeśli konkretne wskazania wskazują na nielegalne użycie.

3) Pliki cookie

Aby ułatwić nam korzystanie z naszej strony internetowej oraz umożliwienie korzystania z niektórych funkcji, używamy tak zwanych plików cookie na różnych stronach. Są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu. Niektóre z używanych przez nas plików cookie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, czyli po zamknięciu przeglądarki (tzw. pliki cookie sesji). Inne pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu i umożliwiają rozpoznanie przeglądarki przy następnej wizycie (tzw. trwałe pliki cookie). Gdy pliki cookie są ustawione, zbierają i przetwarzają określone informacje o użytkowniku, takie jak dane przeglądarki i lokalizacji, a także wartości adresów IP. Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu trwania, który może się różnić w zależności od pliku cookie. Czas przechowywania plików cookie można znaleźć w przeglądzie ustawień plików cookie w twojej przeglądarce internetowej.

W niektórych przypadkach pliki cookie są używane w celu uproszczenia procesu zamawiania poprzez przechowywanie ustawień (e.B. zapamiętywania zawartości wirtualnego koszyka na późniejszą wizytę na stronie internetowej). W zakresie, w jakim poszczególne używane przez nas pliki cookie przetwarzają również dane osobowe, przetwarzanie będzie odbywać się zgodnie z art. 1 lit. b RODO w celu wykonania umowy, zgodnie z art. 1 lit. a RODO w przypadku wyrażenia zgody lub zgodnie z art. 1 lit. f RODO w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów w zakresie jak najlepszej funkcjonalności serwisu, a także przyjaznego dla klienta i skutecznego projektowania informacji o stronie internetowej.

Należy pamiętać, że możesz ustawić przeglądarkę tak, aby byłaeś informowana o ustawieniach plików cookie i mogła indywidualnie decydować o ich akceptacji lub wykluczyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie. Każda przeglądarka różni się sposobem zarządzania ustawieniami plików cookie. Jest to opisane w menu pomocy każdej przeglądarki, które wyjaśnia, jak zmienić ustawienia plików cookie. Można je znaleźć w odpowiednich przeglądarkach pod następującymi linkami:

Program Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Należy pamiętać, że jeśli pliki cookie nie są akceptowane, funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona.

4) Kontakt

Dane osobowe będą zbierane w ramach kontaktu z nami (e.B. za pośrednictwem formularza kontaktowego lub e-mail). Dane zebrane w przypadku formularza kontaktowego można zobaczyć w odpowiednim formularzu kontaktowym. Dane te będą przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje żądanie lub do skontaktowania się z nią i związanej z nimi administracji technicznej. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes w udzieleniu odpowiedzi na Twoje żądanie zgodnie z art. 1 lit. f RODO. Jeśli Twój kontakt ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 1 lit. b RODO. Twoje dane zostaną usunięte po przetworze żądania. Ma to miejsce w przypadku, gdy z okoliczności można wywnioskować, że dane fakty zostały ostatecznie wyjaśnione i że nie ma ustawowych obowiązków zatrzymywania.

5) Przetwarzanie danych podczas otwierania konta klienta i przetwarzania umowy

Zgodnie z art. 1 lit. b RODO będzie nadal gromadzić i przetwarzać dane osobowe, jeśli przekażesz je nam w celu wykonania umowy lub podczas otwierania konta klienta. Zebrane dane można zobaczyć na odpowiednich formularzach wejściowych. Usunięcie konta klienta jest możliwe w dowolnym momencie i można je wykonać wysyłając wiadomość na powyższy adres administratora. Przechowujemy i wykorzystujemy dane, które podajesz w celu realizacji umowy. Po zakończeniu realizacji umowy lub usunięciu konta klienta, Twoje dane zostaną zablokowane w odniesieniu do podatkowych i komercyjnych okresów przechowywania i usunięte po upływie tych okresów, chyba że wyraźnie wyraziłeś zgodę na dalsze wykorzystanie twoich danych lub prawnie dozwolone dalsze wykorzystanie danych zostało zastrzeżone przez naszą witrynę.

6) Funkcja komentarza

Komentarze uzupełniające mogą być subskrybowane przez Ciebie jako użytkownika. Otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem, aby upewnić się, że jesteś właścicielem określonego adresu e-mail (procedura podwójnej zgody). Podstawą prawną przetwarzania danych w przypadku subskrypcji komentarzy jest art. 1 lit. a RODO. Możesz zrezygnować z bieżących subskrypcji komentarzy w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, więcej informacji na temat opcji rezygnacji można znaleźć w wiadomości e-mail z potwierdzeniem.

7) Przetwarzanie danych w celu realizacji zamówienia

7.1 W celu realizacji Zamówienia współpracujemy z następującymi dostawcami usług, którzy wspierają nas w całości lub w części w realizacji zawartych umów. Niektóre dane osobowe będą przekazywane tym usługodawcom zgodnie z następującymi informacjami.

Zebrane przez nas dane osobowe zostaną przekazane firmie transportowej zleconej wraz z dostawą w trakcie przetwarzania umowy, o ile jest to konieczne do dostarczenia towaru. Przekażemy Twoje dane dotyczące płatności do zleconej instytucji kredytowej w ramach procesu przetwarzania płatności, jeśli jest to konieczne do przetwarzania płatności. Jeśli dostawcy usług płatniczych są korzystać, poinformujemy Cię wyraźnie poniżej. Podstawą prawną przekazywania danych jest art. 1 lit. b RODO.

7.2 Ujawnianie danych osobowych dostawcom usług żeglugowych

– DPD
Jeżeli towary są dostarczane przez dostawcę usług transportowych DPD (DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg), przed dostarczeniem towaru podamy Adres e-mail i numer telefonu przed dostawą towaru zgodnie z art. 1 lit. a RODO w celu koordynacji daty dostawy lub ogłoszenia dostawy do DPD, pod warunkiem wyrażenia na to wyraźnej zgody podczas procesu zamawiania. W przeciwnym razie zapewnimy w celu doręczenia zgodnie z art. 1 lit. b RODO przekazuje tylko nazwę odbiorcy i adres dostawy do DPD. Przeniesienie nastąpi tylko wtedy, gdy jest to konieczne do dostarczenia towaru. W takim przypadku nie jest możliwe wstępne uzgodnienie daty dostawy z DPD lub ogłoszenie dostawy.
Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość przeciwko administratorowi wyznaczonemu powyżej lub przeciwko dostawcy usług transportowych DPD.

7.3 Korzystanie z usług dostawców usług płatniczych (usługi płatnicze)

– PayPal
W przypadku płatności za pośrednictwem PayPal, karty kredytowej za pośrednictwem PayPal, polecenia zapłaty za pośrednictwem PayPal lub – jeśli jest oferowana – „zakupu na konto” lub „płatności rata” za pośrednictwem PayPal przekazujemy dane dotyczące płatności do PayPal (Europa) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (dalej „PayPal”). Przeniesienie nastąpi zgodnie z art. 1 lit. b RODO i tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do przetwarzania płatności.
PayPal zastrzega sobie prawo do zapłaty kartą kredytową za pomocą PayPal, polecenia zapłaty za pośrednictwem PayPal lub – jeśli jest oferowana – „zakupu na konto” lub „płatności rata” za pośrednictwem PayPal do przeprowadzenia raportu kredytowego. W tym celu Twoje dane dotyczące płatności mogą być przetwarzane zgodnie z art. 1 lit. f RODO na podstawie prawnie uzasadnionego interesu PayPal w określaeniu Twojej wypłacalności. Wynik kontroli kredytowej w odniesieniu do statystycznego prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania jest wykorzystywany PayPal do celów podjęcia decyzji o udostępnieniu odpowiedniej metody płatności. Raport kredytowy może zawierać wartości prawdopodobieństwa (tak zwane wartości wynikowe). W zakresie, w jakim wartości wynikowe są uwzględniane w wyniku raportu kredytowego, opierają się one na naukowo uznanej procedurze matematyczno-statystycznej. Między innymi dane adresowe są uwzględniane przy obliczaniu wartości wyniku, ale nie wyłącznie. Więcej informacji na temat prawa o ochronie danych, w tym wykorzystywanych agencji informacyjnych, można znaleźć w oświadczeniu PayPal o ochronie danych: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
W każdej chwili możesz w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, wysyłając wiadomość na PayPal. Jednakże PayPal mogą być nadal uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli jest to konieczne do umownego przetwarzania płatności.

8) Korzystanie z mediów społecznościowych: Filmy

Korzystanie z filmów z YouTube

Ta strona internetowa korzysta z funkcji osadzania Youtube do wyświetlania i odtwarzania filmów dostawcy „Youtube”, który należy do Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google”).

Korzysta z rozszerzonego trybu ochrony danych, który, według dostawcy, nie inicjuje przechowywania informacji o użytkowniku, dopóki film nie zostanie odtworzony. Po rozpoczęciu odtwarzania osadzonych filmów z YouTube dostawca „Youtube” używa plików cookie do zbierania informacji o zachowaniu użytkownika. Według notatek „Youtube”, służą one między innymi gromadzeniu statystyk wideo, poprawie przyjazności dla użytkownika i zapobieganiu nadużyciom. Jeśli jesteś zalogowany w Google, Twoje dane będą bezpośrednio powiązane z Twoim kontem po kliknięciu filmu. Jeśli nie chcesz być przypisany do swojego profilu w YouTube, musisz się wylogować przed aktywacją przycisku. Google przechowuje Twoje dane (nawet dla użytkowników, którzy nie są zalogowani) jako profile użytkowników i ocenia je. Taka ocena jest przeprowadzana w szczególności zgodnie z art. 1 lit. f RODO opiera się na uzasadnionym interesie Google w zakresie wyświetlania spersonalizowanych reklam, badań rynkowych i/lub dostosowywania swojej strony internetowej. Masz prawo sprzeciwić się tworzeniu tych profili użytkowników, przy czym musisz zwrócić się do YouTube, aby z tego skorzystać. W kontekście korzystania z Youtube może to również prowadzić do przekazywania danych osobowych na serwery Google LLC. w Stanach Zjednoczonych.
Niezależnie od odtwarzania osadzonych filmów, połączenie z siecią Google jest nawiązywać za każdym razem, gdy ta strona jest dostępna, co może wywołać dalsze operacje przetwarzania danych bez naszego wpływu.

Więcej informacji na temat ochrony danych w YouTube można znaleźć w polityce prywatności dostawcy pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

W zakresie wymaganym przez prawo, mamy Twoją zgodę zgodnie z art. 1 lit. a RODO. W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Aby skorzystać z odwołania, wyłącz tę usługę w „Narzędziu zgody na pliki cookie” podanym na stronie internetowej.

9) Usługi web analytics

Google (Uniwersalny) Analytics
Ta strona korzysta z Google (Universal) Analytics, usługi analityki internetowej świadczonej przez Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google”). Google (Universal) Analytics wykorzystuje tak zwane „pliki cookie”, które są plikami tekstowymi, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z tej strony internetowej (w tym skrócony adres IP) są zwykle przesyłane na serwer Google i tam przechowywane, gdzie mogą być również przesyłane na serwery Google LLC. w Stanach Zjednoczonych.
Ta strona internetowa korzysta z Google (Universal) Analytics wyłącznie z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”, które zapewnia anonimizację adresu IP przez obcinanie i wyklucza bezpośredni dostęp osobisty. Rozszerzenie skróci twój adres IP od Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany do LLC.in serwera Google w USA i tam obcięty. W naszym imieniu Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia nam innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Adres IP przesłany przez przeglądarkę w ramach Google (Universal) Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google.
Google Analytics umożliwia również tworzenie statystyk z oświadczeniami na temat wieku, płci i zainteresowań odwiedzających witrynę na podstawie oceny reklam opartych na zainteresowaniach i wykorzystania informacji stron trzecich za pośrednictwem specjalnej funkcji zwanej „cechami demograficznymi”. Pozwala to na zdefiniowanie i zróżnicowanie grup użytkowników strony internetowej w celu ukierunkowania środków marketingowych. Jednak rekordy zebrane za pośrednictwem „cech demograficznych” nie mogą być przypisane do konkretnej osoby.
Wszelkie opisane powyżej przetwarzanie, w szczególności ustawienie plików cookie Google Analytics do odczytu informacji na używanym urządzeniu, będzie realizowane wyłącznie w przypadku powiadomienia nas o tym zgodnie z art. 1 lit. a RODO wyraziło na to zgodę. Bez tej zgody korzystanie z Google Analytics podczas wizyty na stronie nie będzie możliwe.
W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Aby skorzystać z odwołania, prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu zamówień z Google na korzystanie z Google Analytics, która zobowiązuje Google do ochrony danych odwiedzających naszą witrynę i nieprzedawania ich stronom trzecim.
W przypadku przekazywania danych z UE do USA Google opiera się na tak zwanych standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej, które mają zapewnić zgodność z europejskim poziomem ochrony danych w USA.
Więcej informacji na temat Google (Universal) Analytics można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

10) Narzędzia i różne

– OpenStreetMap
Ta strona korzysta z usługi mapowania openstreetmap OpenStreetMap fundacji OpenStreetMap Foundation, St John’s Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, Wielka Brytania za pośrednictwem api, aby pokazać lokalizację naszej firmy i ułatwić ci się tam dostać.
W celu świadczenia usług mapowych OpenStreetMap, usługa zbiera twój adres IP podczas przeglądania strony i przesyła go do serwera OpenStreetMap, na którym jest przechowywany.
Przetwarzanie tych danych odbywa się zgodnie z art. 1 lit. f RODO w oparciu o nasz uzasadniony interes w atrakcyjnej prezentacji naszej oferty online i łatwej lokalizacji naszej lokalizacji.
Jeśli nie zgadzasz się z przyszłą transmisją twoich danych do OpenStreetMap, możesz całkowicie wyłączyć usługę internetową OpenStreetMap, wyłączając aplikację JavaScript w przeglądarce. OpenStreetMap, a tym samym również wyświetlania mapy na tej stronie nie mogą być używane.
Aby uzyskać więcej informacji na temat polityki prywatności OpenStreetMap, odwiedź adres internetowy poniżej: https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy
W zakresie wymaganym przez prawo, mamy Twoją zgodę zgodnie z art. 1 lit. a RODO. W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. W celu skorzystania z możliwości odwołania prosimy o skorzystanie z wyżej opisanej możliwości wniesienia sprzeciwu.

11) Prawa osoby zainteresowanej

11.1 Obowiązujące prawo o ochronie danych przyznaje Ci kompleksowe prawa osób, których dane dotyczą (prawa do informacji i interwencji) w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych osobowych, o których informujemy Cię poniżej:

 • Prawo dostępu zgodnie z artykułem 15 RODO: W szczególności masz prawo do informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych, celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym twoje dane zostały lub zostały ujawnione, planowanym okresie przechowywania lub kryteriach określania okresu przechowywania, istnienia prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych. sprzeciw wobec przetwarzania, skarga do organu nadzorczego, pochodzenie Twoich danych, jeśli nie zostały przez nas zebrane od Ciebie, istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, a w stosownych przypadkach istotne informacje na temat logiki i zakresu i wpływu takiego przetwarzania, a także prawo do bycia poinformowanym o gwarancjach przewidzianych w art.
 • Prawo do sprostowania zgodnie z artykułem 16 RODO: Masz prawo do natychmiastowego sprostowania wszelkich niedokładnych danych dotyczących Ciebie i / lub uzupełnienia przechowywanych przez nas twoich niekompletnych danych;
 • Prawo do usunięcia zgodnie z art. 1 RODO. Prawo to nie istnieje jednak w szczególności wów przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub dla dochodzenia roszczeń, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z artykułem 18 RODO: Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, o ile dokładność Twoich danych, które kwestionujesz, zostanie zweryfikowana, jeśli odmówisz usunięcia swoich danych z powodu niewłaściwego przetwarzania danych i zamiast tego zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych, jeśli potrzebujesz swoich danych do dochodzenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych , ponieważ nie potrzebujemy już tych informacji po osiągnięciu celu lub jeśli sprzeciwiłeś się swojej konkretnej sytuacji, o ile nie jest jeszcze jasne, czy przeważają nasze uzasadnione powody;
 • Prawo do informacji na podstawie art. Mają oni prawo do bycia poinformowanymi o tych odbiorcach.
 • Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art.
 • Prawo do cofnięcia udzielonej zgody zgodnie z art. 3 RODO: Masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. W przypadku wycofania danych niezwłocznie usuniemy dane, chyba że dalsze przetwarzanie może opierać się na podstawie podstawy prawnej do przetwarzania bez zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia;
 • Prawo do odwołania się na mocy art.

11.2 WIDERSPRUCHSRECHT

JEŚLI JESTEŚMY W RAMACH ROZWOJU ZAINTERESOWAŃ TWOJE DANE OSOBOWE Z NASZEGO DOŚWIADCZENIA, MASZ PEŁNE PRAWO, Z PRAWA DO BYCIA Z TWOJEJ SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI, PRZED TYM PRZETWARZANIA W PRZYSZŁOŚCI.
KORZYSTANIE Z TWOJEGO ZASTRZEŻENIA, KOŃCZYMY PRZETWARZANIE POWIĄZANYCH DANYCH. DALSZY POBYT, ALE ZASTRZEŻONE, GDY MOŻEMY KORZYSTAĆ Z ZALECANYCH POWODÓW PRZETWARZANIA, ŻE TWOJE INTERESY, PRAWA PODSTAWOWE I PODSTAWOWE WOLNOŚCI, LUB GDY PRZETWARZANIE DOŚWIADCZENIA,

BĘDĄ TWOJE DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PRZEZ NAS W CELU WYKORZYSTANIA DANYCH BEZPOŚREDNICH, MAJĄ PRAWO W KAŻDEJ CHWILI PRZECIWKO PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W CELU UZYSKANIA DANYCH OSOBOWYCH. MOŻESZ WYKONYWAĆ SPRZECZNOŚĆ, JAK OPISANO POWYŻEJ.

WYKORZYSTANIE PRAWA DO KORZYSTANIA Z PRAWA, KOŃCZYMY PRZETWARZANIE POWIĄZANYCH DANYCH W CELACH REKLAMOWYCH.

12) Czas przechowywania danych osobowych

Czas przechowywania danych osobowych określa się na podstawie odpowiedniej podstawy prawnej, celu przetwarzania oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowo na podstawie odpowiedniego ustawowego okresu przechowywania (.B np. okresów przechowywania handlowego i podatkowego).

Podczas przetwarzania danych osobowych na podstawie wyraźnej zgody zgodnie z art 6 sec. 1 lit. a RODO, Dopasowanie danych do celu oznacza, że dane o tym nie przysługują, wraz z tym tylko szeregiem osób, które nie będą w stanie wyrazić na to zgody.

Istnieją prawne okresy przechowywania danych, które są określone w kontekście prawnych lub prawnych obowiązków biznesowych na podstawie art. 1 lit. b RODO, dane te będą rutynowo usuwane po upływie okresów przechowywania, pod warunkiem że nie są już potrzebne do wykonania umowy lub wszczęcia umowy i/lub że nie ma uzasadnionego interesu w dalszym przechowywaniu z naszej strony.

Podczas przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 1 lit. f RODO, dane te są przechowywane do czasu, gdy osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 1 RODO, chyba że możemy udowodnić istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie służy do dochodzenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Podczas przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego na podstawie art. 1 lit. f RODO, dane te są przechowywane do czasu, gdy osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 2 RODO.

Ponadto, o ile w niniejszym oświadczeniu nie postanowiono inaczej o konkretnych sytuacjach przetwarzania, przechowywane dane osobowe zostaną usunięte, jeżeli nie będą już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone.